۱۳۹۱ شهریور ۲۵, شنبه

توصیه کیهان حکومتی به پدرخوانده تروریسم اسلامیشنبه، 25 شهریور ماه 1391 برابر با 2012 Saturday 15 September

توصیه کیهان حکومتی به پدرخوانده تروریسم اسلامی

کیهان حکومتی توصیه کرده که جمهوری اسلامی از وضعیت پیش آمده به دلیل توهین به پیامبر اسلام برای ارتباط فعال بین گروه های اسلامی استفاده کند.
این روزنامه نوشت: واكنش اجتماعي مسلمانان كه اين روزها در جاي جاي جهان اسلام به چشم مي خورد بسيار لازم است. اين واكنش اجتماعي بايد با اقدامات برنامه ريزي شده و منسجم در سطوح كشورها تكميل شوند تا اهانت به مقدسات اسلامي ريشه كن گردد......در اين بين جمهوري اسلامي مي تواند نقش ويژه اي ايفا كند و از ظرفيت به ميدان آمده موجود براي ايجاد ارتباط فعال بين مراكز و گروههاي اسلامي براي در ميدان نگهداشتن آن تا رسيدن به نتيجه، استفاده نمايد.

نگاه سکسی ۱۷ تن از مراجع شیعه به دختر بچه شیرخواره
تحریرالوسیله – روح الله خمینی – ج4 ص14

مساءله 12 - كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جايز نيست
چه اينكه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما ساير كام گيريها از قبيل
لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ اشكال ندارد هر چند شيرخواره باشد،
 
 
 

آیت الله محقق کابلی - روح الله خمینی -سيد عبد الأعلى سبزوارى-سید علی
سیستانی- شيخ محمد امين زين الدين-سيد محمد رضا موسوى گلپايگانى-مرعشی
نجفی-شیخ عباس قمی-سید محمد کاظم طباطبایی یزدی-سید ابوالقاسم خویی-سید
ابوالحسن اصفهانی-آیت الله سید محمد تقی مدرسی-آیت الله بهجت-محمد سعید
حکیم-شیخ محمد حسن نجفی-سید محمد روحانی-سید محمد صادق حسینی روحانیدرود بر همه دوستان،


وبلاگ ، زرقان ویدئو:یکی از مسائل وحشتناکی که در رساله آخوندهای شیعه
مجاز دانسته شده، سوء استفاده جنسی از کودکان هست. من در این تاپیک
میخواهم با یاری دوستان تمام نقل قولهای موجود در این زمینه را به صورت
مستند گردآوری و ترجمه کنیم و همراه تصویر هر کدام از این فقها در یک
نوشتار در زندیق منتشر کنیم. من با استفاده از کتابها و نرم افزارهایی در
اختیار دارم، توانسته ام بخش زیادی از اینها رو جمع کنم، منتها بیشترشون
به عربی هستند. ولی خوشبختانه فتواها شبیه یکدیگر هستند و کسی که عربی را
در حد متوسط وارد باشد میتواند این نقل قولها را به صورت قابل قبولی
ترجمه کند. بقیه دوستان علاقمند هم میتوانند عکسهای این فقها رو پیدا
کنند و به این تاپیک پیوست کنند. نظری، پیشنهادی هم اگر دارید، همینجا
مطرح کنید.


منابع به زبان فارسی:

الغاية القصوى (فارسي) - لليزدي ترجمة الشيخ عباس قمي - ج 2 - ص 87

( مسئلة 1 ) جايز نيست دخول بزوجه پيش از آنكه نه سال او تمام شده باشد
چه زوجه حره باشد يا كنيز بعقد دوام يا بمتعه بلكه جايز نيست وطى كنيز
خود يا محلله پيش از نه سال بلى ساير استمتاعات مثل نظر ولمس بشهوت ودر
بغل گرفتن وبرآن او ماليدن در تمام اقسام مانعى ندارد هر چند شير خوار
باشد.


مجمع المسائل (فارسي) - السيد الگلپايگاني - ج 2 - ص 159

س 444 - اگر زوجه كمتر از نه سال داشته باشد هر گونه استمتاع از او به
غير از وطى جايز است يا خير . ج - بلى جايز است .


نجاة العباد - إمام الخميني- ص: 361

مسأله 11 جايز نيست وطى زن قبل از اين كه بالغ بشود، يعنى نه سالش تكميل
گردد و فرقى نيست بين اين كه دائم باشد يا صيغه و امّا بقيه كارها از
قبيل بوسه زدن و در بر گرفتن و چيزهاى ديگر مانعى ندارد.تحریرالوسیله – روح الله خمینی – ج4 ص14

مساءله 12 - كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جايز نيست
چه اينكه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما ساير كام گيريها از قبيل
لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ اشكال ندارد هر چند شيرخواره باشد، و اگر
قبل از نه سال او را وطى كند اگر افضاء نكرده باشد بغير از گناه چيزى بر
او نيست ، و اگر كرده باشد يعنى مجراى بول و مجراى حيض او را يكى كرده
باشد و يا مجراى حيض و غائط او را يكى كرده باشد تا ابد وطى او بر وى
حرام مى شود، لكن در صورت دوم حكم بنابر احتياط است و در هر حال بنا بر
اقوى بخاطر افضاء از همسرى او بيرون نمى شود در نتيجه همه احكام زوجيت بر
او مترتب مى شود يعنى او از شوهرش و شوهرش از او ارث مى برد، و نمى تواند
پنجمين زن دائم بگيرد و ازدواجش با خواهر آن زن بر او حرام است و همچنين
ساير احكام ، و بر او واجب است مادامى كه آن زنده است مخارجش را بپردازد.
هر چند طلاقش داده باشد، بلكه هر چند كه آن زن بعد از طلاق شوهرى ديگرى
انتخاب كرده باشد كه بنابر احتياط بايد افضا كننده نفقه او را بدهد، بلكه
اين حكم خالى از قوت نيست ، و نيز بر او واجب است ديه افضا را كه ديه قتل
است بآن زن بپردازد اگر آن زن آزاد است نصف ديه مرد را با مهريه ايكه
معين شده و بخاطر عقد دخول بگردنش آمده به او بدهد، و اگر بعد از تمام
شدن نه سال با او جماع كند و او را افضاء نمايد حرام ابدى نمى شود و ديه
بگردنش نمى آيد، لكن نزديكتر به احتياط آن است كه مادامى كه آن زن زنده
است نفقه اش را بدهد هر چند كه بنا بر اقوى واجب نيست
 
تحریرالوسیله – روح الله خمینی – ج4 ص14

مساءله 12 - كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جايز نيست
چه اينكه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما ساير كام گيريها از قبيل
لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ اشكال ندارد هر چند شيرخواره باشد،
،
 
 
تحریرالوسیله – روح الله خمینی – ج4 ص14

مساءله 12 - كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جايز نيست
چه اينكه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما ساير كام گيريها از قبيل
لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ اشكال ندارد هر چند شيرخواره باشد،
 
تحریرالوسیله – روح الله خمینی – ج4 ص14

مساءله 12 - كسيكه زوجه اى كمتر از نه سال دارد وطى او براى وى جايز نيست
چه اينكه زوجه دائمى باشد، و چه منقطع ، و اما ساير كام گيريها از قبيل
لمس بشهوت و آغوش گرفتن و تفخيذ اشكال ندارد هر چند شيرخواره باشد،
،

هیچ نظری موجود نیست: