۱۳۹۱ آبان ۱۵, دوشنبه

آش همین آش وکاسه همین کاسه است

بعد از گذشت سی وسه سال از ظهور جمهوری اسلامی درایران آریائی اکنون میشود ملت ایران را مورد تجزیه وتحلیل رفتاری قرار داد
جوانان سال پنجاه وهفت یعنی آنانیکه خوشی بزیر دلشان زده بود ودرد دین مقعدشان را پاره کرده بود حالا یا مسن های زهوار دررفته شده اند ویا میان سالانی که بعضا یا پیشمان از کرده خود ویا مفتخواران گردن کلفت جمهوری خرافت پرور اسلامی
آنهائیکه روزهای مهرتا بهمن 57 همچون میمونی از در ودیوار بالامیرفتند وفریاد مرگ بر شاه میزدند ومغازه ها ومشروب فروشی ها وسینما ها را بآتش میکشیدند امروز موشهائی شده اند که از ترس گربه های مسلمان به مار غاشیه پناه میبرند وچهارچشمی مواظب فرزندانشان هستند تا حکومت عدالت پرور مولای متقیان به ماتحتشان بطری نوشابه فرو نکنند ودخترانشان را بی عصمت تحویلشان ندهد .آنهائیکه روزی عکس یک بیمار روانی را که باورودش به ایران از هیچی استفاده کرد را درماه دیده بودند و موی ریشش را درلای قرآن تازی میجستند اکنون بروح آن شیاد جماران نشین لعنت میفرستند وانگشت پیشمانی بر دندان دارند اما همین ملت که بخیال خود پشیمان از کرده سی وسه ساله خود شده اند گوئی گوشهایشان کر وچشمانشانشان کوراست اصلا حاضر به پذیرش حقایق پنجاه هفت سال خدمات خاندان ایران ساز پهلوی ندارند وآنجا که از استدلال ومنطق تهی میگردند به خصلت اسلامی خود روی آورده و مخاطب را با الفاظ ناب اسلامی که لایق رسول وآل رسولشان است شروع باهانت به گوینده ویا نویسند ه میکنند و حاضر نیستند مقایسه نمایند که پیش از این سی وسه سال چه داشته اند واکنون چه دارند ؟
شخصیت اجتماعی ایرانیان درجامعه بین الملل از انسانهای متمدن وقابل احترام به تروریستهای خطرناک وبی شخصیت ترین جامعه دربین سایر دول مبدل شده است پول رایج کشور که روزی با دلار آمریکا -پوند انگلیس- ومارک آلمان رقابت میکرد اکنون از پول کشورهای عقب افتاده ای چون افقانستان بی ارزشتر شده وبهتر است بگوئیم با اقتصاد خرکی جمهوری اسلامی ریال ایران به پشگل گوسفند تبدیل گشه است -آمار جرم وجنهه وجنایت فحشا واعتیاد وفروش اعضای بدن درایران موی را بر بدن هر انسان فرهیخته ای سیخ میکند وآمار اعدام های دولت اسلامی بعد از چین با بیش از دومیلیارد نفر جمعیت درجهان رتبه دوم را دارد اقتصاد درخشان دوران پهلوی ها به یک اقتصاد ورشکسته مبدل گشته رشوه خواری وکلاهبرداری در کشور به زرنگی معروف گردیده است -قتل وجنایت وتجاوز درمیان افراد ایرانی نهادینه شده واز صفا وصمیمیت ودلسوزی ومهربانی وکمک به همنوع اصلا خبری نیست خنده از میان مردم رخت بر بسته وسینه زنی وعزاداری وگریه برای قاتلان پدران ومادران ومتجاوزین به نوامیسمان در صدر الویتها قرار گرفته است بطور خلاصه اگر بخواهیم تعریفی جامع از ملت ایران داشته باشیم باید بگویم ما ملتی هستیم ناسپاس وقدر نشناس - پر مدعا وپر توقع کم کار وحاضر خور وراحت طلب بدون احساس وطنپرستی نوکر صفت وچاپلوس .
لابد خیلی از خواندنگان این مقاله بر من خرده خواهند گرفت که بملت اهانت شده است . درست است برای درمان غده ای چرکی وبدخیم باید از کارد جراحی استفاده کرد والا اگر آنرا بیرون نیاوری ممکن است بسایر اعضا نیز سرایت نماید .باید با انسانهائی که بخواب سی وسه ساله رفته وحاضر نیستند برای رهائی از اینهمه مصیبت وبیچارگی بر خود تکانی بدهند از نیشتر غیرت وشجاعت  و وطن دوستی استفاده کرد تا شاید این ملت درخواب بیدار شوند .
سی وسه سالست که جمهوری اسلامی با استفاده است تئوری اربابانش انگلستان استسمارگر مبنی بر اختلاف بیانداز وحکومت کن استفاده میکند وروشنفکران تاریک مغز داخل وخارج از کشور هم آتش بیار این این معرکه شده ونه برای سرنگونی رژیم ملایان که برای استقرار هرچه بیشتر آن بر سر مسئله شاه ومصدق تو سر وکله همدیگر میزنند ویک دیگر را ترور شخصیت میکنند وهر گاه کسی هم فریاد زد که شاه ومصدق خوب یا بد خائن ویا خادم رفتند بس کنید این مسئله را امروز ایران درشرف تکه پاره شدن است درحالیکه قیافه ای حق بجانب بخود گرفته اند هرکسی دیگری را متهم ونهایتنا سوم شخص را از میدان بدر میکنند تا بازار خودشان سرد نشود وساده لوحان ایرانی را سرکیسه نمایند .
پس میشود گفت جامعه ایرانی یک جامعه بیمار است که از دانشگاهی تا کارگر ساده اش نیاز بدرمان روحی دارد وتا این جامعه درمان نشود آش همین آش وکاسه همین کاسه است .

                                                                         خداوند ملت ایران را از این خواب گران تا دیر نشده بیدار نماید

هیچ نظری موجود نیست: