۱۳۹۱ آذر ۹, پنجشنبه

اعلام موجودیت سازمان پدافند ملی ایران (پداما)
    پدافند ملی ایران (پداما)

بنام نامی خداوند ایران
باتوجه به موقعیت حساس کنونی کشور وجنایات متعددی که رژیم اشغالگر جمهوری اسلامی درحق هم میهنانمان روا داشته است وبا نگرش به نیاز میهن بیک حرکت منسجم سیاسی نظامی برای جلوگیری از تجزیه کشورعزیزمان ایران بر آن شدیم تا سازمان پدافند ملی ایران را بار دیگر در راستای اهداف رضا شاه دوم پهلوی سوم و تا سرنگونی کامل جمهوری اشغالگر اسلامی وبرقراری آزادی کامل واجرای قانون فعال نموده ودراین راستا از هیچ کوششی دریع ننمائیم. برای پیوند با سازمان و آکاهی کامل از اهداف سازمان به ایمیل آدرس زیر مراجعه فرمایند.
                                        
                                         Padafandmelliiran@gmail.com

پاینده ایران آزاد وسکولار
برافراشته باد پرچم شیر وخورشید نشان ایران


 از سوی شورای پدافند ملی ایران (پداما ) : سرهنگ کورس آریا پاد

هیچ نظری موجود نیست: