۱۳۹۲ مهر ۲۵, پنجشنبه

پیام اسقف اعظم دزمون توتو به ایرانیانهیچ نظری موجود نیست: