۱۳۹۳ آذر ۲۸, جمعه

اقرار رونالد ریگان به کمک آمریکا در سقوط شاه

ریگان در این گفته ها اقرار میکند : من از سیاست رئیس جمهور کارتر انتقاد میکنم چرا که شاه بهترین دوست ما در منطقه بود من به هیچ وجهی قانع نشده ام که او بر علیه مردم خود بود. این لکه سیاهی در سیاست ماست که باعث سرنگونی شاه شدیم. او علاوه بر اشاره به خدمات شاه در اصلاحات ارضی عنوان میکند و میگوید ما باعث تغییر شرایط شده و حکومت را در دست دیوانه تندرویی قرار دادیم که باعث کشته شدن هزاران ایرانی شده است.

هیچ نظری موجود نیست: