۱۳۹۳ اسفند ۵, سه‌شنبه

سوم اسفند را به میهن پرستان شادباش میگویم

بزرگترین ننگ برای هر ملتی همین بس که پادشاه میهن پرستش را بیگانگان ببرند و او دم بر نیاورد و ننگی مضاعف که در رفتنش به بهای ویرانی مملکت همان امت شادی کنند . ایا تا کنون دیده اید مردمی برای مبتلا شدن به جمیع مصیبت های عالم شادی کنند که این امت همیشه در صحنه کردند ؟؟؟؟ دریغا روز هشیاری .................
پدر گفت: ” کجای دنیا دیده ای که مردم از مرگ شاهی که به آنها خدمت کرده است خوشحال باشند.امروز در اداره همه خوشحالی می کردند.بیچاره ها نمی دانستند این اداره ها را او بوجود آورده است.میگفت ملت خاک بر سری هستیم”.وقتی در سال 1329 هق هق مردم رادر مشایعت جنازه ایشان که به ایران آورده بودند شنیدم با خودم گفتم واقعا که ملت خاک بر سری هستیم.
سید ضیا میگفت:”دروغ می گویند که به حرف هیچکس گوش نمیداد و با هیچکس مشورت نمیکرد.وقتی می خواست فوزیه را برای اعلیحضرت فعلی بگیرد آقای انتظام را در سوئیس فرستاد سراغ من که نظرت چیست؟گفتم به ایشان عرض کن مادر ولیعهد باید طبق قانون اساسی ایرانی باشد.نمی دانم انتظام پیامم را به ایشان داد یا نه! ..”
سید دوستش داشت و میگفت:” در رفاقت و وفای به عهد و پایبندی به سلام و علیک دوستی یگانه بود.اگر قرار بود ایرانی سرپا شود و باقی بماند هیچ کس جز رضا خان قادر به انجام این کار نبود…”
ساعد میگفت:”ایران فرزندی به وطن پرستی او نداشته است.هر وقت شرفیاب میشدم به من می فرمود” پیش خارجیها آبروی ایران را حفظ کن”.اگر ما آبرویی داریم از او داریم که پرشیا را ایران کرد..
«صدرالدین الهی»
فرتور: رضـا شـاه بـزرگ در بندرشاهپـور. بندری که خودش پایه گذاشته بود و مردم لُرتبار و کُردنژاد را از کرمانشاه و الیگودرز و بختیاری برای زیستوری(سکونت)به آنجا فراخوانده بود تا چینِش جمعیتی خوزستان را به‌سود ایرانی‌نژادان دگرگون سازد. و از این‌رو زبان ملّی(فارسی) زبان بیشینه دربرابر "تازی" شود. این بندر نقطه‌ی آغازین راه‌آهن سراسری از جنوبِ باختری کشور بود. جالب اینکه این بندرمهم بازرگانی امروزه به بندر "امام‌خمینی" نامور شده! که روشن نیست، خمینی چه سهمی در سازندگی آنجا داشته؟ همچنانکه بسیاری از دستاوردهای دوران رضاشاه را که خود او نام "پهلوی" برایشان نگذاشته بود، بنام "امام" دگرگون کرده‌اند. مانند بیمارستان هزارتخت‌خوابی که رضاشاه ساخت و امروز نام بیمارستان امام گرفته است!

هیچ نظری موجود نیست: