۱۳۹۴ فروردین ۱۷, دوشنبه

بکوری چشم علیرضا زنازاده
هم میهنانم، همه اخبار مربوط به خودم و خانواده ام، از سوی تارنما و شبکه های اجتماعی رسمی ام منتشر می شود.خبری که برای شهبانو، مادرم شایعه کرده اند، ساختگی است. ایشان در تندرستی کامل هستند. دیروز در کنار مادرم، با آرزوی تندرستی و شادی برای همه ایرانیان در سراسر جهان، سیزده را به در کردیم.پاینده ایران رضا پهلوی

هیچ نظری موجود نیست: