۱۳۹۴ اردیبهشت ۳۱, پنجشنبه

این شعارها بر علیه من از روی احساس بود : اعلیحضرت محمد رضاشاه اریامهر"خبرنگار اشپیگل: "اعلیحضرت، ما در باره نقشه‌های شما برای ایجاد صنایع اتومبیل سازی در ایران مطالبی شنیده ایم. این اقدام در موقعیکه صنایع اتومبیل سازی در کشور ما به خاطر کمبود مواد نفتی و قیمتهای سنگین نفت که با سیاستهای نفتی شما حاصل شده، دچار مشکلاتی شده و شما از طرف دیگر ایجاد صنعت اتومبیل سازی به صورت حرفه‌ای و پیشرفته را در کشورتان در ذهن می پرورانید. چه ارزیابی اقتصادی و صنعتی پشت این هدف شما هست با توجه روند رو به نقصان منابع نفتی؟!"
پادشاه :"ما دو دلیل بسیار خوب برای ایجاد صنایع اتومبیل سازی داریم. اول آنکه هیچ کشوری فولاد را با قیمتی که ما میتوانیم تهیه کنیم در اختیار ندارد. ما دارای معادن سنگ آهن فراوان و گاز طبیعی هستیم و طبق محاسبات ما از این طریق میتوانیم فولاد را به نصف قیمتی که شما تهیه میکنید به دست بیاوریم. دلیل دوم وجود فواصل بسیار دور در کشور ما و کوهستانی بودن خیلی از مسیرهاست که اجازه نمیدهد از وسایل نقلیه برقی ( مثل شما ) استفاده کنیم. در ده سال آینده جمعیت کشور ما به بیش از ۴۵ میلیون نفر افزایش میابد و در عرض ده سال آینده قدرت خرید ما فوق العاده زیاد خواهد شد و درآمد سرانه ما مساوی درآمد سرانه امروزی شما در آلمان خواهد گردید..."
خبرنگار اشپیگل: "آیا در نظر دارید اتومبیل‌های ساخته شده را برای فروش در بازارهای جهانی عرضه کنید؟"
پادشاه: "چرا که نه؟! زیرا چه کسی خواهد توانست با قیمتهای ما رقابت کند!!!"
مصاحبه محمدرضا شاه پهلوی با مجله اشپیگل آلمان - ۱۴ دی ۱۳۵۲
《 عکس برگرفته از آلبوم "کن راسک" یک کانادایی مقیم ایران در سال ۱۹۷۴ 》
به مـن هشــدارداده شـده بود که سيـا درپشـت سـرتظـاهـرات دانشـجوئـی عليــه مـن اسـت؛ ولـی مـن نخواســته بـودم بـاورکنــم!!
به من گزارش شد در سفر به آمریکا ، تظاهرات مشتی هرج و مرج طلب و یاغی کار برنامه ریزی شده و دقیقی از سوی خود آمریکاییها بوده ولی نمیتوانستم بپذیرم. به من حتی از طریق افراد بانفوذ امنیتی گزارش دادند که افرادی در کاخ سفید برای تو در حال توطئه می باشند گفتم محال است ... من نخواستم باور کنم که چهره حقیقت تا این حد زشت و غیرانسانی می باشد.

هـرگـزنتوانسـتم بفهمـم که آنـچه ازطـرف دولـت آمريـکا بمـن گفته ميشود؛ تـاچـه حـد قابـل اعتمـاداسـت؛ وعلـت تغييـر روشـهای پياپـی ايـن کشـوراز روزی تـاروزديـگرچيســت؟ 
امـروزتـرديـدی برايـم نمانـده اسـت که سياسـت غـرب به نحـوخطرناکـی خـودخواهـانـه وکـوتـه بيـنانـه اسـت.
رويـه آمريـکا برای مـن به قيـمت سلطنـتم تمام شـد. درپانـاما داشت به قيـمت جانـم نيـزتمـام ميشــد! نقـش اساسـی رادرفاجعـه ای کـه برکشـورمـن روی داد؛ امـريـکا و غرب ايـفا کرد. این را تاریخ ثابت خواهد کرد ...
این شعارها بر علیه من از روی احساس بود.ما با همدیگر راه زیادی پیش رفتیم. مردم کشورم،ملتی شریف و نجیب و پرتلاش است و روزی همگان خواهند فهمید که ملتم با من دشمن نبودند بلکه دشمنان میهنم کمر به نابودی ما بستند این تلخ ترین حقیقتی بود که در زندگی ام مجبور شدم با آن روبرو شوم...
میدانم که من در رسیدن به آرمانهای خود بیش از حد شتاب کرده ام ولی فراموش نکنیم که بحران کنونی حاصل دخالت خارجی بود که پیشرفت و ترقی ایران مصالحشان را به خطر انداخته بود.

هیچ نظری موجود نیست: