۱۳۹۴ تیر ۲۴, چهارشنبه

انرژی هسته ای در ایران در حدودا چهل سال قبل در زمان اریامهر ایران پدر

حدود 40سال قبل همين غربى ها با خواهش و تمنا ودست بوسى اريامهر انرژى هسته اى را به ايران دادند و حال همان را ميخواهند گداى كنند ! عجب ملتى داريم
برنامه اتمى شاهنشاه اريامهر .
برنامهٔ اتمى ایران در دوران پر افتخار پهلوی
سازمان انرژى اتمى ایران در سال ۱۳۵۳ش/١٩٧٤م تشکیل شد. حکومت شاهنشاهى برنامه‌ای بلندپروازانه در این زمینه داشت و بر اساس آن قرار بود که، تا سال ۱۳۷۹ش/ ٢٠٠٠م، ۲۳ نیروگاه اتمى در ایران ساخته شود. از این رو، قراردادهایى با کشورهاى آمریکا و آلمان و فرانسه بسته شد. آلمانی‌ها در سال ۱۳۵۵ش/ ١٩٧٦م ساخت دو نیروگاه اتمى در بوشهر و فرانسوی‌ها در سال ۱۳۵۶ش/ ١٩٧٧م ساختن دو نیروگاه اتمى در دارخوین اهواز را آغاز کردند. همچنین بر اساس قراردادهاى ۲ اردیبهشت ۱۳۵۴ش/ ٢٢ آوریل ۱۹۷۵م و ۳۱ فروردین ۱۳۵۵ش/ ٢٠ آوریل ۱۹۷۶م، قرار شد که آمریکا به ایران در غنى‌سازى اورانیوم کمک کند، فناوری بازفرآورى سوخت اتمى را در اختیار ایران قرار دهد، چند نیروگاه اتمى در ایران بسازد، و نیز مقادیر زیادى پلوتونیوم و اورانیوم غنى‌شده در اختیار ایران قرار دهد.
در سال ۱۳۵۴ش/ ١٩٧٥م ایران ده درصد از سهام شرکت اورودیف را خرید ــ شرکتی که اکنون در حدود بیست درصد از کل اورانیوم غنى‌شدهٔ جهان را تولید می‌کند. در سال ۱۳۵۶ش/ ١٩٧٧م نیز ایران با پرداخت وامی به مبلغ ۱۸۰ میلیون دلار به این شرکت به امتیاز بهره‌مندی از خدمات غنی‌سازی آتی کارخانهٔ اورودیف دست یافت.بدین ترتیب، ایران می‌توانست بخشى از اورانیوم غنى‌شدهٔ این شرکت را در اختیار خود بگیرد. در سال ۱۳۵۵ش/ ١٩٧٦م نیز، آفریقاى جنوبى قرارداد فروش ٧٠٠ میلیون دلار کیک زرد به ایران را امضا می‌کند ــ کیک زردى که بخش كوچكى از آن در سال بعد به ایران فرستاده می‌‌شود، ولى در حدود سی سال طول می‌کشد تا به اورانیوم غنى‌شده تبدیل شود.
در همان سال، فرانسه با تحویل فوری دو رئاکتور و تحویل آتی شش رئاکتور به ایران موافقت کرد؛ و در همان زمان، جرالد فورد، رئیس جمهور آمریکا، قراردادى با ایران مى بندد که، بر اساس آن ایران بر «چرخهٔ کامل اتم» مسلط می‌شد.
با اجراى این قراردادها، علاوه بر اینکه ایران یکى از قدرت‌هاى برتر در انرژى هسته‌ای می‌شد، می‌توانست با تصمیمى سیاسى به بمب اتم نیز دست پیدا کند. در سال ۱۳۵۷ش/ ١٩٧٨م نیز، آمریکا با فروش هشت رئاکتور آب سبک به ایران موافقت کرد و، در امور بازفرآوری سوخت اتمی، دو کشور به وضعیت «کاملةالوداد» متعهد شدند.
در سال ۱۳۵۷، که امواج اشوب سراسر ایران را درمی‌نوردید، نیروهاى عنقلابى قراردادهاى اتمى را استعمارى می‌خواندند؛ و در آستانهٔ پیروزى عنقلاب حتى کارکنان سازمان انرژى اتمى ایران هم استفاده از انرژى اتمى را خیانت به کشور خواندند. در آن دوره، مردم ایران به‌شدت نگران قراردادهاى اتمى حکومت شاه با کشورهاى غربى بودند و شایع بود که کشورهاى غربى می‌خواهند زباله‌هاى اتمى سرطان‌زاى خود را در ایران دفن کنند.
پس از پیروزى عنقلاب دولت عنقلابى پرداخت‌هاى خود بابت قراردادهاى اتمى را متوقف می‌کند؛ و در نتیجه، شرکت آلمانى سازندهٔ نیروگاه اتمى بوشهر، که ٨٥ درصد کار ساخت این نیروگاه را به پایان رسانده بود، و نیز شرکت فرانسوى‌ای که در حال ساختن دو نیروگاه اتمى در دارخوین اهواز بود کار خود را متوقف می‌کنند.
ایران همهٔ قراردادهاى خود با کشورهاى غربى براى ساخت نیروگاه اتمى را لغو و دولت عنقلابى تعهد دولت شاهنشاهى به اعطای وام ١٨٠ میلیون دلارى به ارودیف را محکوم مى‌کند و ادامهٔ پرداخت اقساط آن را متوقف می‌سازد؛ و سرانجام در سال ١٣٥٨ فریدون سحابى، سرپرست وقت سازمان انرژی اتمی ایران، اعلام کرد که این سازمان بخش مهمی از فعالیت‌های خود را کاهش خواهد داد و، پس از آن، هیچ خارجی‌ای در سازمان انرژی اتمی به کار گرفته نمی‌شود. ارزوهاى شاهنشاه اريامهر محمدرضا شاه بزرگ براى ایران اتمى با عنقلاب 57نقش بر آب شد.
امروز چه بايد گفت به اين ملت ؟
ملتى كه همه چيز داشتند جهانيان به ايران وايرانى به خاطر وجود شريف اريامهر محمد رضا شاه بزرگ احترام ميگذاشتند .
حتى اگر فرض بگیریم که در آیندهٔ نزدیک همهٔ تحریم‌ها علیه ایران لغو خواهد شد و حتى اگر نقض حاکمیت ملى ایران در این توافق‌نامه و تعهدات سنگین آن برای ملت ایران را نادیده بگیریم، در نهایت می‌بینیم که ایران بیش از هزار میلیارد دلار هزینه کرده است تا تنها هفت تن اورانیوم غنى‌شدهٔ پنج ‌درصد داشته باشد ــ اورانیومى که قیمت آن در بازارهاى جهانى تنها چند میلیون دلار است ..
خنده اور است
شرم بر انان كه از جواد ظريف استوره ساختند
ملتى كه قاسم سليمانى و جواد ظريف استوره اى دورانش شوند را بايد چه ناميد ؟

هیچ نظری موجود نیست: