۱۳۹۴ تیر ۲۸, یکشنبه

گوشه های نادیده ویا فراموش شده از محمد مصدق این خائن خبیث کودتا چی
با انکه شاهزاده رضا پهلوی از این فرد خبیث تعریف نموده اند اما بخاطر نمک نشناسی ذوب شدگان در مصدق السلطنه این خائن خبیث کودتا چی واین فراماسونر نوکر انگلستان تا عذر خواهی شتر درفشای مجازی این سری نوشته ها را ادامه خواهم داد 
پاینده ایران - جاوید سامانه شاهنشاهی در ایران 

در این قسمت دروغهای بزرگ درمسیری کوچک از محمد مصدق السلطنه خبیث را در مورد خرید اتومبیلش تجزیه وتحلیل میکنیم
یک- مصدق که پول نداشته مگر مجبور بوده است از دائی خود فرمانفرمای خائن به ایران که دزدی بعنوان والی فارس بوده ویا آقای دهدشتی که معلوم نکرده است کی هست وچه نسبت و رابطه ای با این خائن خبیث داشته پول قرض بگیرد ؟
دو - مصدق که در نامه نوشتن سعی میکرده تمام ریزه کاریها را شرح دهد چرا اشاره نکرده است قیمت اتومبیل چه مبلغ بوده است واز اقای دهدشتی چه مبلغی قرض کرده است وحقوق راننده او از قرار ماهی چه مبلغ بوده است ؟ ملاحظه  میشود همه اش دربوته ابهام است .
سه - اگر بپذیریم که این خبیث پول نداشته ویا بقدر کافی پول نداشته است این سئوال بمیان میاید که در انروز ها تعداد افرادی که در ایران اتومبیل داشتند شاید از انگشتان دست کمتر بوده به علاوه ان روزگار اتومبیل مثل امروز جزء لوازم اولیه زندگی نبود وجزو تجملات زندگی بود . ایا لازم بود که مصدق به خاطر تجمل پرستی دست قرض بسوی افراد دراز کند تا اتومبیل بخرد ؟ لذا باید بررسی وتحقیق را ادامه دهیم تا از انگیزه ظاهری خرید اتومبیل که این خبیث شرح داده است به انگیزه واقعی برسیم 
بررسی مختصری در مورد راننده هندی مصدق
یکی از برنامه های کمپانی هند شرقی در بمبئی که نماینده وکاگزار سیاست استعمار گر انگلیس در ان منطقه بوده اعطای اتومبیل وتامین رانند آن به ایادی وسر سپردگان انگلستان بوده است
فلسفه  کمپانی هند شرقی برای اعطای اتومبیل سواری این بوده است که در انزمان اتومبیل سواری کالائئ بسیار تجملی ولوکس بشمار میرفته ودر نظر مردم ارزش زیادی داشته . اعتبار فریبندگی ونفوذ دارنده اتومبیل را در بین هموطنانشان بالا برده ومراتب احترام - اطاعت وارادت مردم به ان شخص را زیاد میکرده است
لذا مصدق السلطنه جوان این جاسوس مخفی انگلستان که جزو بازیگران تیم (ایادی وسرسپردگان ) انگلستان اتخاب شده بود وبرای بازی های اینده به ایران میامد تا با مهارت های فردی مانند عوامفریبی که داشت بتواند به نفع انگلستان گلهای زیبائی را وارد دروازه ملت ساده لوح وخوش باور ایران بکارد که کاشت وایران را به روز سیاه کشید
لذا اتومبیل سواری با راننده برای بالابردن اعتبار - فریبندگی ونفوذ اجتماعی لازم بود به همین دلیل طبق برنامه تنظیم شده مصدق السلطنه خبیث برخلاف چندین بار که از بندر انزلی در ایران به اروپا میرفت واز همین راه به ایران مراجعت میکرد حتی در سرمای زمستان این بار ویزای هندوستان میگیرد وبه بمبئی میرود تا اتومبیل اهدائی کمپانی هند شرقی با راننده هندی را گرفته وبا ان وارد ایران شود . بهمین دلیل نمیدانست قیمت اتومبیل وحقوق راننده چه مبلغ است تا درکتاب های خاطرات وتالمات وخاطرات وتقریرات بقلم خودش را بنویسد 
کار یک تحقیق وپژوهشگر این است که حقایق را از انتشارات وشایعات واسناد چه ثابت ویا متزلزل بدست آورد . دانه های تحقیق دیگری وجود دارد که اشاره انها سودمند است 
یک- حسین مکی مینویسد راننده هندی لااقل تا پنجم تیر ماه سال 1319 خورشیدی حدود 21 سال در خدمت مصدق السلطنه این خائن خبیث بوده است . بهمین جهت راننده مصدق تبعه انگلیس به شمار میرفت . مصدق که ادعای میهن پرستی میکرد چطور اجازه داده بود یک تبعه انگلیس در تمام اوقات در چهار دیواری خانه اش ویا در ساعات معین مصدق را به طور مستقیم زیر نظر داشته باشد از همه مهمتر مگر راننده ایرانی نبود ونمیتوانست نیاز رانندگی مصدق را برآورده کند ؟ از همه مهمتر این که با شناختی که از مصدق داریم او از ماشین زیاد استفاده نمیکرد لذا چه لزومی داشته یک تبعه انگلیس را در منزل خود نگه دارد ؟
دوم - کمپانی هند شرقی برای دادن اتومبیل با راننده این بوده است که میتوانستند  فعالیت های سیاسی ایادی وسر سپردگان خود حتی خانواده انان را تحت مراقبت شبانه روزقرار میداد زیرا هر راننده هندی که گاهی همرا خانواده خود بایرا میامد موظف بوده است که مرتبا تمام مطالب مهمی را که خود ویا افراد خانواده اش مشاهد مینمودند را مستقیما ویا از طریق رابطه های معین به اطلاع مقامات انگیسی یا حکومت هندوستان برساند 
جالبست نه بقیه این بررسی در لینک بعدی 

مرگ بر خائنین ملی گرای ایران پاینده ایران شاهنشاهی

هیچ نظری موجود نیست: