۱۳۹۴ تیر ۲۱, یکشنبه

ناگفته های تاریخ در مورد محمد مصدق السلطنه این خائن خبیث کودتاچی
مصدق السلطبنه این خائن خبیث کودتاچی ونکر فراماسونر انگلستان

مرگ بر دمبکراسی وحقوق حشر - زنده باد دیکتاتوری زضا شاهی

هر چند ریاست شورای ملی ایران معتقد است که مصدق یک سیاستمدار میهن پرست بوده اما یا ایشان مطالعاتی در مورد مصدق نداشته اند ویا بمانند پدر تاجدارشان مهروز هستند در حال مزلب این قسمت ثروت مصدق است .

ثروت مصدق در آغاز مشروطییت

فرمانفرما خواهرزاده حرامزاده اش را (مصدق السلطنه ) در سن 17 سالگی به مستوفی خراسان منصوب کرد که این امر تا آنزمان بیسابقه بوده وبعد از آنهم هرگز تکرار نشده است . در این شغل پر درامد است که مصدق جزو فئودالهای بزرگ زمان خود میشود زیرا با موافقت مظفرالدین شاه پدر واقعی مصدق السلطنه که رکورد حماقت را در میان سلاطین قاجار شکسته است با بخشیدن املاک دولتی ویا موافقت فروش آنها با قیمتی بسیار ناچیز سود کلانی خود واقوامش مانند محمد مصدق برده اند . در آغاز چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی مصدق با اعتبار نامه سید ضیا الدین طباطبائی به مخالفت برخاست سید ضیاء در دفاع از خود خطاب به مصدق اشاراتی داشت که مصدق اموال خود را از دوران مستوفی گری وخرید زمین های خالصه با سند سازی وچه وچه و...... بدست اورده است . مصدق در جلسه بعد این غارت گری بیشرمانه و عجیب را توجیه کرده وآن را به حساب ابادانی املاک خالصه گذاشته است. مصدق این خائن خبیث فکر میکرد املاک خالصه مالیه مملکت نبوده وخریدشان به مبلغی مغادل یکصدم کمتر از قیمت واقعی دزدی محسوب نمیشده است . اسامی بعضی از مالکین بزرگ که درآمد سرزمین ایران به جیب های گشادشان سرازیر میشد به شرح زیر میباشد 

حضرت اقدس والا آقای عضدالسلطان برادر محمد علی شاه وشوهر خواهر مصدق - حضرت مستطابه عالیه حضرت علیا همسر مظفرالدین شاه وخاله مصدق - حضرت والا آقای فرمانفرما دائی مصدق - جناب حاجی ناصر السلطنه برادر شوهر مادر مصدق جناب مستطاب آقای وزیر دفتر برادر ناتنی مصدق - حاجیه خانم نجم السلطنه مادر مصدق - جناب ظهیرالسلام برادر زن مصدق - جناب میرزا مرتضی قلی خان وکیل الملک شوهر مادر مصدق و جناب آقای محمد مصدق این خائن خبیث کودتاچی وفراماسونر ونوکر انگلیس

عضویت مصدق السلطنه خائن  در جامع آدمییت


دولت انگلستان حداقل از اوائل قرن نوزدهم میلادی برابر با آخرین قرن دوازدهم خورشید یعنی زمانی که به تدریج سرزمین هند را به تصرف خود  درآورده بود هرگز جز در جهت تضعیف ایران و جلوگیری از پیشرفت این کشور اقدامی به  عمل نیاورده است. تهیه وسائل تجزیه این کشور والحاق سرزمینهای وسیعی از آن به سایر کشورها را بعنوان نمونه از این اقدامات میتوان ذکر کرد . یکی دیگر از اقدامات انگلستان تضعیف دولت مرکزی بوده که هم اکنون نیز کشورهای پیشرفته و صنعتی غرب همین رویه را بمنظور جلوگیری از پیشرفت و صنعتی شدن کشورهای جهان سوم از جمله ایران ادامه میدهند . 
میرزا یعقوب ارمنی وپسر او میرزا ملکم خان هردو از جاسوسان و نوکران انگلیس بوده اند . متاسفانه هنوز گروهی از روش عن فکران ما توجه ندارند که اقدامات میرزا یعقوب ومیرزا ملکم خان تضیف ایران به منظور فراهم ساختن زمینه تسلط دولت انگستان بر این کشور بوده است . نقش میرزا ملکم خان در تشکیل انجمن های آن زمان که مصدق این خائن خبیث کودتا چی هم عضویت انها را داشته است ادامه همان سیاست انگلستان بوده است .

متن قسم نامه مصدق فراماسونر برای عضویت در جامع آدمییت

به تاریخ بیستم جمادی الاول 1325 قمری 
این بنده درگاه محمد بن هدایت الله ساکن تهران از صمیم قلب مضمون شرح ذیل عرض میکنم که ای پروردگار عالم اقرار دارم که تو به من شرافت آدمیت عطا فرموده ودر ادای این حقوق واین موهبت عظمی هر قصوری که کرده باشم الان در حضور تو و به حق تو و قدرتت قسم میخورم که شان و حقوق این دسته شریفه را در هر مقام مادام الحیات با تمام قوای خود محفوظ و محترم نگاه دارم وهرگاه از تعهد خود نکول نمایم از فیض رحمت پناه آخرت حضرتت بی نصیب بمانم. مهر مصدق السلطنه ضمانت ادم فوق برعهده این جانب از فرائض ذمه عالم آدمیت است . مهر یا ابوالفضل ( این مهر متعلق به ابوالفضل میرزا عضدالسلطان میباشد ) -توضیح : منظور از محمدبن هدایت الله محمد فرزند هدایت الله است 
تجزیه وتحلیل موقعیت آقای آشتیانی زاده و گفته های او 

آقای آشتیانی زاده فرد معمولی نبوده نماینده مجلس است وان چه را که گفته است در جضور نخست وزیر ممملکت بوده ودر یک مهمانی خصوصی دوستانه هم نبوده است لذا گفته او معتبر میباشد ونکات مهمی در آن وجود دارد.
یک - متوجه شده ایم معاشرت با میرزا ملکم خان باعث تنگ وسرافکندگی است 
دو - آقا اشتیانی زاده اعتراف کرده است کسانی که عضو فراماسونری هستند مارک انگلیسی به پیشانی شان چسبیده است 
سوم - ایشان این مطلب را بعنوان نماینده ملت ومقام مسئول مملکت ودر حضور نمایندگان مجلس آن هم در جلسه رسمی مجلس شورای ملی بیان کرده است       
جهارم- چون سایر نمایندگان به گفته ایشان اعتراض نکرده اند پس گفته آقای آشتیانی زاده مورد تائید آنها بوده است : هر که عضو فراماسونری است مارک انگلیسی روی پیشانی شان چسبیده است.
پنجم- این مارک انگلیسی روی پیشانی : پدر حسین علا ء به قدری ننگ آور است که دامن پسرش حسین علا که بنا بود به تعریف نمایندگان فرد وطن پرستی بوده را گرفته است 
ششم - بحث فراماسونری زمانی در مجلس شورای ملی مطرح شده است که محمد مصدق نماینده همان دوره در جلسه حضور داشته وایشان هم کوچکترین اعتراضی به گفته های آقای آشتیانی زاده نکرده است 
هفتم - مصدق السلطنه ضمن این که عضو فراماسونری بوده است به این بسنده نکرده بلکه در مجلس دوره قبل ضمن تعریف وتجلیل از میرزا ملکم خان ارمنی حتی توصیه کرده است از وجود ایشان باید بیشتر استفاده شود  

با من باشید بحث بعدی : مصدق وماجرای خرید اتومبیل وراننده تبعه انگلیس - 

هیچ نظری موجود نیست: