۱۳۹۴ شهریور ۲۶, پنجشنبه

تولد میرزا محمد مصدق
محمد مصدق شخصی بسیار مشهور واز خانواده ای بسیار مشهور بود. اجداد پدر اورا تا متجاوز از دوقرن وچندین پشت بخوبی میشناسیم واز اقدامات انان که اغلبشان جزو وقایع تاریخی این مملکت بشمار میرود کاملا آگاهی داریم 
وی از طرف مادر . با دوپشت فاصله به عباس میرزا ولیعهد مشهور فتحعلیشاه میپیوندد . خودش بزرگترین شخصیت وجیهه المله ایرانی است که درجریان ملی شدن شهرت جهانی یافت وحتی از طرف مجله تایمز بعنوان مرد سال 1951 انتخاب گردید
ولی با این وجود هرگاه قرار باشد راجع به تاریخ  تولد یکی از شخصیتهای تاریخی که دهها قرن قبل از ما میزیسته اند ومرور زمان حقایق زندگی اورا با افسانه های بسیار درهم آمیخته است بررسی نمائیم شاید زودتر به نتیجه برسیم تا بررسی راجع بتاریخ تولد محم مصدق این خائن خبیث کودتاچی واین دستپرورده انگلستان
با توجه بمطالب زیر ( که بعضی از آنها در مورد در پدر ومادر مصدق نیز مصداق داشتند وقبلا هم مورد بحث قرار گرفتند ) خودداری لجوجانخ مصدق درتمام طول حیات طولانی خود از انتشار مدرکی قابل اطمینان واستناد راجع به تاریخ تولد خود وتبعیت بازماندگانش دراین مورد از وی واقعا تهجب آور است. فیروز میرزا نصرت الدوله پدر بزرگ مادری مصدق تا چند سال پیش از تولد مصدق زنده بوده وبه احتمال قوی در پشت قرآنها ویا سایر اسناد خانوادگی وی میتوان تاریخ تولد دختر وفرزند  دخترش را یافت . زندگی نجم السلطنه مادر مصدق بسیار منظم ودارای حساب وکتاب بوده و وی برای اداره املاک فراوان وثروت زیاد خود و نگاهداری حساب درآمدها ومخارج تعدادی منشی ومحرر وپیشکار وناظر دراختیار داشته است و به اینجهت هرگاه بفرض محال وبرخلاف روش معمول اعیان واشراف آنزمان دارای قرآن خانوادگی برای ثبت وقایع مهم زندگی افراد خانواده نبوده مسلما با مراجعه باسناد ودفاتر مزبور که هنوز هم موجود است باسانی میتوان تاریخ واقعی تولد مصدق را استخراج کرد. وزیر دفتر پدر مصدق که اسناد حساب دخل وخرج کشور را درخانه خود تنظیم ونگاهداری میکرد است . ایا میتوان قبول کرد که قران خانوادگی نداشته ( درانزمان اداره ثبت احوالی وجود نداشته واشرف برای حفظ تاریخ تولد اقوام خود از پشت جلد قران که همیشه محفوظ بوده استفاده میکردند ) واز ثبت تاریخ تولد محمد مصدق فرزند خود غفلت ورزیده باشد ودرصورت قبول این امر آیا میتوان باور کرد که دربین انهمه اسناد باقیمانده از زمان وزیر دفتر سند ومدرکی که بتواند تاریخ تولد واقعی مصدق را مشخص سازد وجود نداشته است ؟
راههای متعدد دیگری نیز برای کشف تاریخ تولد این جرثومه خیانت وجود دارد مثلا باستانی پاریزی درخاتمه کتاب تاریخ کرمان ضمن معرففی فرمانفرما  دائی مصدق چنین نوشته است : شخصا مردی دقیق و پر کار بود . همه امور وجریانات زندگی او در دفاتر مخصوص ثبت وضبط میشد . منشیان ونویسندگان حتی درایام کناره گیری او از کارهای دولتی در دستگاهش متعدد بودند . به ادبا و دانشمندان علاقه واحترام فراوان داشت . در دفاتر یاداشت او که بانظمی خاص وتوسط منشیان خوش خط اماده میباشد از مخارج علوفه چهار پایان در آذربایجان تا مخارج عروسی کدخدای اسدآباد وخرج میهمانداری شاعر هندی (( تاگور )) را میتوان دید .دراینصورت هرگاه درهیچ جای دیگر سندی درمورد تولد مصدق پیدا نشود با مراجعه به دفاتر فرمانفرما به اسانی میتوان از روی تاریخ ارسال هدیه ای که فرمانفرما بمناسبت زایمان خواهرش برای او فرستاده است این تاریخ را پیدا کرد . حال این سئوال پیش میاید درحالیکه مدت زیادی از فوت مصدق نگذشته وپسرا ن او هنوز درقید خیاتند چرا باید تاریخ تولد واقعی مصدق درپرده تبهام وتردید مستور بماند؟ ودرمورد آنچه هم که بطور کتبی یا شفاهی ابراز نموده اند قادر به ارائه هیچ سند ویا مدرکی نباشد؟
تنها پاسخ تاریخی که میتوان باین سئوال داد این است که ساید خودداری از افشای تاریخ واقعی ومستند تولد مصدق با اسرار افتضاحات خانوادگی ارتباط داشته باشد .در هر حال راجع به تاریخ تولد مصدق السلطنه این خائن خبیث ونوکر انگلستان وفراماسونر کودتاچی را میتوانید در لینکهای بعدی دنبال نمائید .


پاینده ایران ازاد وسکولار   

هیچ نظری موجود نیست: