۱۳۹۴ اسفند ۱۴, جمعه

امام حسین در عراق ظهور کرد

تا خر درجهان است انگلستان گرسنه نمیماند

هیچ نظری موجود نیست: