۱۳۹۵ تیر ۲۲, سه‌شنبه

افشگری رودست در مورد داریوش اقبالی هنرپیشه وخواننده ایک یک عمر به ایرانیان دروغ گفته استهیچ نظری موجود نیست: