۱۳۹۱ دی ۱۸, دوشنبه

برای ادب کردن وسر براه آوردن این الاغها 100 گرم سرب داغ لازم است

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/2013/01/130105_l93_badij.shtml

معرفی یک الاغ چند طبقه بعنوان چاقو کش علی چلاق توسط بی بی سی لندن . ملت این حیوانات بر شما حکومت میکنند درحالیکه چاره دردشان 100 گرم سرب داغ است غیرت وشرف ومیهن پرستی وناموس دوستی ایرانی کجا رفته است برای مشاهد ویدئو روی سایت بی بی سی کلیک نمائید