۱۳۹۱ اردیبهشت ۱۷, یکشنبه

یک نتیجه علمی فوق العاده مهم


یک نتیجه علمی فوق العاده مهمنتیجه علمی:تمام جانوران و حیوانات
از پدر و مادر خرمذهبی که قمه تو سر بچه اش میزنه با شعورترند

هیچ نظری موجود نیست: