۱۳۹۰ دی ۵, دوشنبه

آیا پدران واجداد ما ایرانیان خر بوده اند؟


سخنان گوساله ای بنام مرتضی مطهری که صفت پدرانش را به اجداد ملت شریف ایران نسبت داده است .
براستی آیا اجداد پاک نهاد ما خر بوده اند؟ اگر نه پس چرا اجازه داده ایم سی وسه سال این وارثان دزدان مدینه بگردن ما سوار باشند؟ اگر اجداد ما خر نبوده اند چرا امروز درجه حماقت ما ملت آنقدر بالا است که برای منافع شخصی خود از مناقع ملی  خود میگذریم واجازه میدهیم تا آخوند این حیوان موذی مفتخوار برما حاکم باشد ؟ اگر قبول نداریم که اجداد ما خر بوده اند واگر میدانیم که آخوند جانوریست مفتخوار و بیرحم که برای بقا ی خود از هیچ جنایتی فرو گذار نیست پس چرا این حیوانات را بجمع خود راه میدهیم چرا بهنگام شب ودرتاریکی کله های پوک در عمامهشان با سنگ یا چوب نشانه نرویم تا نسلشان را ازایران پاک کنیم ؟ بنظرشما آیا هنوز هم باید بجای جنگ با آخوند حرامزاده بایکدیپر بچنگیم ویکدیگر را تحقیر وتضعیف کنیم؟ آیا زمان اتحاد وفرار ازین بدبختی نرسیده است؟
شما خود پاسخ را بیابید وبمن هم راهنمائی کنید
شادزی - مهر افزون - پایدار - خدا نگهدار 


هیچ نظری موجود نیست: