۱۳۹۰ بهمن ۳۰, یکشنبه

سخنرانی پادشاه ایران در مورد نفت ایران وانگلیس

از آنجائیکه ما ملت دچار ضعف حافظه تاریخی هستیم بجاست تا مطالب مربوط به خدمات پا دشاهان پهلوی را بنمایش بگذاریم تا توده ای های بیوطن وآنانکه 28 مرداد را تعزیه شمر وامام حسین درست میکنند ودرمقابل اعتراضمان انگ (( شعبان بیمخی )) میچسبانند درک نمایند که آفتاب را با غربال نمیشود پوشانید ما در سال 57 در کمال حماقت دنباله رو کسانی شدیم که نه بخاطر ایران که بخاطر غرایض شخصی ومنافع درون سازمانی خود حقایق را از ملت کم مطالعه وعدم آشنا به سیاست پوشاندند وعکس هندیزاده مهره انگلستان را در ماه نشان همین ملت ساده دل دادند وپایش را بگور دسته جمعی کشاندند وخیلی زود فریاد زدند که انقلابمان را دزدیدند.چرا پادشاه ایران باید میرفت 
فیلم را ببینید وبفهمید که این شما نبودید که حکومت پهلوی را سرنگون کردید این خواست انگلستان مفتخوار وخریت ملت روشنفکر ایران بود که گوساله وار بدنبال خمینی ((هندیزاده مهره انگلستان)) رفتند وبیشعور ملتی که حرف روشنفکرش را بیش از حرف پادشاه خودش قبول داشت (( خلایق هرچه لایق))

هیچ نظری موجود نیست: