۱۳۹۱ تیر ۱۸, یکشنبه

مشیری یاوه گویی همانند خمینی کاری از ایرج خرمدین

هیچ نظری موجود نیست: