۱۳۹۱ فروردین ۲۷, یکشنبه

یک سئوال ساده ویک جواب یک کلمه ای


1. اگر پیاده روی و دوچرخه سواری برای سلامتی مفیده پستچی باید همیشه زنده باشه!
2. یه نهنگ تمام روز رو شنا می کنه، ماهی و آب می خوره ولی چاقه !
3. یه خرگوش بیشتر وقتا در حال دویدنه و جنب و جوش داره و گیاه خواره ولی فقط 1.5 سال عمر می کنه !
4. یه لاک پشت جنب و جوش نداره ، به آرامی حرکت می کنه و هیچ کاری نمی کنه ولی 450 سال عمر می کنه !
خودتون قضاوت کنید ، باز هم می گید ورزش کنم ؟

هیچ نظری موجود نیست: