۱۳۹۳ مرداد ۲۴, جمعه

ببینید ملت در ایران در 104 سال قبل چگونه میاندیشیدند وما امروز چه احمقانه میاندیشیم
هیچ نظری موجود نیست: