۱۳۹۳ دی ۲۱, یکشنبه

اعلحضرت محمدرضا شاه پهلوی - خلیج فارس و یهودیان : اگر معتقد باشیم دیگران ما را نجات دهند سخت دراشتباه هستیم


هیچ نظری موجود نیست: