۱۳۹۳ دی ۲۶, جمعه

علی مطرتری شخصی که دروغگوئی را از پدرش یاد گرفته


پس از دیدن این ویدئو تشخیص با توسط هموطن که آخوند تا چه اندازه تورا فریب داده است وتا چه اندازی جنایتکار است میتوانید مقایسه کنید ازادیهای اجتماعی این دوران فلاکتبار را با دوران ایرانسازان پهلوی انوقت درک خواهید کرد چرا حملاتشان هنوز بعداز سی وشش سال به خاندان ایران دوست پهلوی است اینها حرامزادگان روس و انگلیس هستند که با نام دین واسلام وفروش عاشورا وتاسوعا شما را هنوز در چنگال خرافات امام زمانی نگاهداشته اند پس تفکر کن هیچ قدرتی درجهان نمیتواند ترا نجات دهد الا قدرت ملی خودت بپا خیز وبنیاد این تفکر ادمکش از بیخ وبن برکن


هیچ نظری موجود نیست: