۱۳۸۹ اسفند ۱۹, پنجشنبه

پاسخ آقای حسن داعی به دروغهای تیریتا پارسی


در این ویدئو آقای داعی توضیح میدهد که نماینده دروغین ایرانیان مقیم آمریکا که بوسیله هوشنگ امیر احمدی وطنفروش تربیت شده ولقمه حرام درگلویش گذاشته شده نماینده چند نفر وطنفروش است

هیچ نظری موجود نیست: