۱۳۸۹ اسفند ۱۵, یکشنبه

کروبی و موسوی فقط دنبال قانون اساسی‌ دوران خمینی هستند

هیچ نظری موجود نیست: