۱۳۹۰ دی ۱۲, دوشنبه

مزخرفات گروهبان گارسیای ایران (استوار فیروز آبادی )

فیروز آبادی مسدود کننده تنگه هرکز 
تشنج عصبی ومصرف مشوربات الکلی باعث چاقی میشود
خرس بزرگ حق جنتی (( ایت الله مورچه )) را هم تو خوردی

اگر شما از این چرندیات چیزی فهمیدید بما هم بگوییدهیچ نظری موجود نیست: