۱۳۹۰ دی ۱۲, دوشنبه

مزخرفات گروهبان گارسیای ایران (استوار فیروز آبادی )

فیروز آبادی مسدود کننده تنگه هرکز 
تشنج عصبی ومصرف مشوربات الکلی باعث چاقی میشود
خرس بزرگ حق جنتی (( ایت الله مورچه )) را هم تو خوردی

video
اگر شما از این چرندیات چیزی فهمیدید بما هم بگویید


video

هیچ نظری موجود نیست: