۱۳۹۰ دی ۳۰, جمعه

سرود پرچم از بانو شیفته

ویدئو پرچم از بانو شیفته  شیرزنی که به صد مرد وطنفروش کاسب میارزد
بهمراه دو سرود زیبای دیگر
ایران زمین بزبان کردی


رستاخیز ایرانهیچ نظری موجود نیست: