۱۳۹۰ مهر ۱۵, جمعه

خر لنگ خامنه ای


RFI منتشر شده در (http://www.persian.rfi.fr)

حمایت آیت الله خامنه ای از تولید کنندگان داخلی تا چه حد می تواند به عرصه عمل نزدیک شود؟
Par شاهرخ بهزادی
Created 2011-10-05 04:00
Wed, 2011-10-05 02
1

IRNA
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز(چهارشنبه) در پنجمین همایش ملی نخبگان جوان کشور ضمن بیان نظرات و انتقادهای خود در زمینه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در باره مسائل اقتصادی کشور طی سخنانی از تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی حمایت نموده است. با توجه به ساختارهای اقثصادی حاکم در نظام اسلامی که مؤلفه های آن در تطابق با رویکرد واردتی وکسب درآمد آسان قرار گرفته و منطقاً نمی تواند بدون تفییرات عمده ساختاری در نظام به یک ساختار اقتصادی سالم مبتنی بر تولید تبدیل گردد، این پرسش مطرح می شود که سخنان آیت الله خامنه ای تا چه حد می تواند به عرصه عمل نزدیک شود.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی صبح امروز(چهارشنبه) در پنجمین همایش ملی نخبگان جوان کشور ضمن بیان نظرات و انتقادهای خود در زمینه های علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در باره مسائل اقتصادی کشور طی سخنانی از تولیدکنندگان و صنعتگران داخلی حمایت نموده و با توجه به کیفیت محصولات داخلی در برخی عرصه ها از دولت خواست که به داستگاه های دولتی دستور دهد تا در این موارد، مطلقاً کالای خارجی خریداری نکنند.
آیت الله خامنه ای همچنین از دولت خواست تا ضمن حمایت بیشتر از بخش کشاورزی، دستگاه های دولتی و بانک ها را وادار به حمایت از تولید کنندگان داخلی نماید.
پرسشی که مطرح میشود آنست که آیا باید سخنان امروز آیت الله خامنه ای در این باره را به عنوان فصل الخطاب سیاست های وارداتی دولت آقای محمود احمدی نژاد تلقی نمود؟ سیاست هایی که از شش سال پیش تحت نظارت عالیه حضرتشان در اقتصاد کشور جاری و ساری بوده و اجرای آنها خسارات بزرگ و غیر قابل جبرانی را به وجود آورده که تا ده ها سال دیگر گریبانگیر مردمان این مرز و بوم خواهد بود.
آنچه واضح و مبرهن است و تمامی شاخص های آماری، چه جهانی و چه داخلی به خوبی آن را نشان می دهند، طی سالهای اخیر، رویکرد اقتصادی کشور به سوی واردات انبوه کالاها و محصولات خارجی و خفه کردن تولید داخلی چرخیده است.
رشد اقتصادی کند و بطئی، حتا منفی در سالهای اخیر، تعطیل بسیاری از کارخانجات و بنگاه های تولیدی کشور، افزایش بی رویه نرخ بیکاری در کشور از جمله نتایج سیاست های اقتصادی شش سال اخیر بوده است.
باید تأکید نمود که این سیاست ها با توافق اکثریت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تحت نظارت عالیه ارگان های رسمی و غیر رسمی حاکمیت سیاسی و اقتصادی نظام اسلامی به مرحله اجرا رسیده است.
خلاصه کلام آنکه، به جای سیاست اقتصادی دولت، می توان از سیاست اقتصادی نظام اسلامی در تمام ابعاد رسمی و غیر رسمی اش سخن گفت.
با نگاهی عمیق به عملکرد سیاست های اقتصادی نظام اسلامی طی سال های اخیر، مؤلفه های اصلی تشکیل دهنده آنرا میتوان به سهولت تشخیص داد.
استقرار یک نظام اقتصادی مبتنی بر رانت خواری و ویژه خواری و فقدان شفافیت اقتصادی، گسترش بی حد و مرز فساد اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. بر ملاء شدن اتفاقی اختلاس مالی-بانکی 3000 میلیارد تومانی مشتی است، نمونه خروار.
فساد اقتصادی حاکم بر کشور ریشه در سیاست هایی دارد که از دو دهه پیش به تدریج بر کشور حاکم گردیده و از شش سال پیش رشدی بسیار شتابان به خود گرفته است.
رویکرد اقتصادی مبتنی بر واردات انبوه کالاها و محصولات خارجی کاملاً در تطابق با استقرار یک نظام اقتصادی غیر شفاف، رانت خوار و ویژه خوار قرار میگرد که در آن خواص میتوانند به درآمدهای آسان و بدون زحمت دست یابند...
حال برگردیم به سخنان امروز آیت الله خامنه ای در باره حمایت از تولید کنندگان داخلی.
هرچند این سخنان با تأخیری شش ساله بیان میگردد، سخنان خوب و نیکویی است.اما آنچه مهم است، باید دید با توجه به ساختارهای اقتصادی نظام اسلامی که به مشخصه های آن اشاره شد، این سخنان تا چه حد برد دارند و آیا میتوانند به عرصه عمل در آیند؟


`````````````
تاوقتی انحصار اقتصاد ایران در دست عسکر اولادی ها و امثال او و هم چنین قاچاق کالا توسط سپاه پاسداران است، افاضات سیدعلی خامنه ای خرش لنگ و برای تحمیق مردمی است که دیگر تحمیق نمیشوند!! - هاشم

هیچ نظری موجود نیست: