۱۳۹۰ آبان ۶, جمعه

آقای خامنه ای آیا از شرف انسانی بوئی برده ای

اگر انسان بودی ورهبر بودی باید در کشوری که روی نفت نسشته است وهزار میلیارد هزار میلیارد از ثروت همین پا برهنه ها میدزدند وشما تقاضا میکنید که کشش ندهند دارای چنین کودکانی باشد؟ واگر بیعرضگی دولت خدمتگذار شما که با همکاری فرزند حرامزاده شما رای ملت را دزدید این فجایع را در ایران بوجود آورده آیا باید سگهای ولگرد شما چنین رفتاری بایک کودک بیگناه نماید ؟ این معنای اسلام ناب محمدی شماست ؟ ای توسرتان بخورد آن اسلامیکه اینچنین بیرحمانه عمل میکند . اگر بجای شما رهبور ایران بودم تنها یک گلوله درمغزم ایران را راحت میکردم شرم بر شما دزدان مدینه باد

هیچ نظری موجود نیست: