۱۳۹۰ آبان ۳, سه‌شنبه

ملاقات قذافی با سید علی گدا وانتری

ملاقات قذافی با سید علی گدا وانتری برای اثبات دروغهای انتری رهبورهیچ نظری موجود نیست: