۱۳۹۰ آذر ۴, جمعه

کشار جمعی یا انفجار فرماندهان بر جسته سپاه ؟؟ 8 فرمانده !!!در انفجاربزرگ در سپاه پاسداران- ملارد - شنبه گذشته  بیش از 8 سرلشگر سپاه کشته شدند . همه انها پست های حساس در توپخانه و مراکز موشکی داشتند ... و  با اگاهی  کامل رژیم  نابود شدند ... نامی از انها یاد نشد و سرو صدا را خواباندند ...  ایران ابستن حوادث بسیار خطرناکی است که رژیم را بوحشت انداخته و نابودی یاران خود را طلب میکند .نام همه سرداران روی تابوت انان نوشته شده بود :
سردار سرلشگر محمد قاسم سلکی ، سر دار سرلشگر میثم جهانگیری
سردار سرلشگر مهدی دشتیان زاده ، سر دار سرلشگر علی اصغر منصوریان
سر دار سرلشگر سید محمد حسین فردویی ، سردار سرلشگر جواد سلیمی ،
سدار سرلشگر حسن تهرانی مقدم مسئول امور موشکی ،
 همه از فرماندهان برجسته پادگان موشکی و توپخانه سپاه بودند.... ایا این کشتار دسته جمعی برای   خفه کردن سپاه نبوده ؟ در ان جلسه مهم فر ماندهان سپاه  چه گذشته؟  طرح این جلسه سری را چه کسانی تر تیب داده بودند ؟ تا از شر انان خلاص شوند ؟
باسپاس از مجله وزین فردوسی در افشای این کشتار ......
سر لشگر پاسدار تهرانی مقدم که در انفجار در سپاه پاسداران همراه 7 نفر دیگر از سرلشگرهای سپاه کشته شدند و بدرک واصل گردیدند ...

هیچ نظری موجود نیست: