۱۳۹۳ شهریور ۲۴, دوشنبه

قسمتی از گزارش خبرنگار فرانسوی در مورد شاهنشاه

video

هیچ نظری موجود نیست: