۱۳۹۳ شهریور ۲۲, شنبه

پرفسور مسعود انصاری

ستاره دیگر که از آسمان ادب ایران به ابدیت پیوست پرفسور مسعود انصاری روشنگری مبارز و اسلام شناسی متبحر بودند که بانوشتهای خود خدمات ارزنده ای به ایرانیان نمودند بآنانیکه قصد داشتند تا باصالت خود پی ببرند وبانانیکه با آمدن جمهوری جهل وجنون جنایت درک نمودند که اسلام چیست وچگونه میشود با استفاده از آیات قرآنی حق را نا حق ونا حق را حق جلوه داد راهنمائی ارزشمند و استادی میهن پرست بود فقدان این اسطوره مبارزه را به همه آنانیکه عشق به ایران دارند دل آرامی میگویم روحش شاد وراهش پر رهرو باد
لندن 13/09/2014 پاشائی

هیچ نظری موجود نیست: