۱۳۹۰ فروردین ۱۳, شنبه

ایمیلی از درون ایران درمورد افشین


آنچه در زير ميخوانيد بدون دستخوردگی ايميلی است که از درون ايران می آيد دو لينک داشت که برابر و کار نمی کرد مجبور شدم آنرا دوباره درخواست کنم و در زير خواهيد ديد..
به ويدئو نگاه کنيد، بعد نوشته را بخوانيد... سپس به نوشته من در زير توجه کنيد.Subject: یا ابوالفضل

این ویدئو کلیپ رو ببینید تا بفهمید چرا ما هیچ وقت به هیچ جا نمی رسیم
خواننده لس آنجلسیمون بعد از چهل سال واسه ما قیصر شده میره مشهد که امام رضا سکس رو براش فراهم کنه
واقعا جای تاسف داره که این چیزها هنوز بازار مصرف داره و واسه محبوب شدن یک خواننده ابنه ای که از ایران اخراجش کردند دست به این کار ها میزنه
یاد معین میفتم که میگفت اگه نباشه دریا به قطره اکتفا کن
این آهنگ اشاره مستقیم به اصلاح طلبان داشت و میگفت تنها راه حل موجود اصلاحاته
خوانندمون که این باشه وای به مردم عادیمون
راه درازی در پیش داریم
مردک احمق توی سال دوهزار یازده وارد خانه شده ننش میگه یا ابوالفضل پسرم اومد
همین ابولفضل داخل کتابش اینها رو به جرم طرب مفسد فی العرض و مرتد و واجب الدم میدونه
خاک بر سر مون کنند که آدم نمیشیم
چه هزینه ای صرف شده یک گاو بره آمریکا از ابوالفضل بخونه
http://www.youtube.com/watch?v=qFt_-1xydJs

============

در چند روز گذشته، گروهی برضد «اسلام» و «طرفداران پنهان و آشکارش» لشگر کشيده و اعلام جنگ کرده اند. اين ويدئو را ببينند و خجالت بکشندو از خودشان بپرسند که آيا ما با اين مردم که در لس آنجلس هنوز برای رفتن به «مشهد مقدس» (!!) آهنگ و ترانه سازی می کنند چادر و چاقچور را در فيلم ويدئو خود می گنجانند «رودر رو و در جنگ» هستيم؟؟ 

شما با اين ايپيدمی و با اين مردم چطور می خواهيد بجنگيد... به آخر اين فيلم مخصوصا خوب دقت کنيد... فيلم ساز (کوجی زادوری) در انتها دو هنرپيشه (خواننده و دوستش) را به سبک رژيم اسلامی دستگير و شکنجه و زندانی می کند...  به اين فيلم مسخره نگاه کرديد و آن اعلاميه را امضا کرديد؟؟  

شما بجای مبارزه با رژيم اسلامی که منبع همه اين «الم شنگه ها» و اين «تظاهر و دستمال کشی ها» و اين کثافت کاری ها است با اصل اسلام به جنگ ايستاده ايد.  شما بجای روشنگری اعلام جنگ داده ايد.  شما بجای روشن کردن مردم همانند نوشته ای که از درون ايران در بالا میخوانيد اعلام جنگ به چه کسانی می دهيد؟؟  به همان هایی که بجای کشتن کسی که در فلوريدا قرآن را آتش زده است سر مامور سازمان ملل در افغانستان را می برد؟؟

شما جنگتان برضد منبع کثافت که رژيم اسلامی است می باشد يا شقه کردن ستون مبارزه... ؟؟  

اين مردم ره گم کردگانی هستند که نمی دانند «سرنا» را از کدام سرش بنوازند.

اين «لشگر» که به فرمان «لشگری» از همه بزرگان و متفکران نام برده است تا خودش را موجه نشان دهد اين غزل ناب حافظ را خوانده و افاضه فرموده است؟؟
نه هرکـــــه چهره برافروخت دلبری داند                     نه هــــــرکه آيينه سازد، سکـــندری داند
نه هرکه طرف کله کج نهاد وتند نشست                      کــــــلاهـــــداری و آيين ســــــروری داند
تو بـــــندگی چو گدايان بشرط مزد مکن                      که دوســـت خود روش بنده پروری داند
غــُلام هـــمت آن   رنــد عافيت  ســوزم                      کــــه در گـــــدا صفــــتی کيميا گری داند
وفـــــا و عــــهد نکو بـــاشد ار بياموزی                     وگر نه هر که تـو بينی  ستمگری دانـــد
ببـــاخــــتــــَم   دل ديـــــوانه و نـدانستم                       که آدمـــــی بچه شيوه پــــــری  دانــــــد
هـــــزار نــــکته باريکتر زمو  اينجاست                      نـــــه هــرکه سر بتراشد قلندری دانـــــد
مدار نقطه بينش زخــــــيال تست مـــــرا                      که قدر گوهر يـکدانه جوهـــــــری دانــد
بقد وچهره هرآنکس که شاه خوبان شد                      جـــــهان بگــــيرد، اگر دادگــستری داند
زشعـــــر دلکــــش حافـظ کسی بود آگاه                      که لطف طبع و سخن گفتن دری دانــــــد
هیچ نظری موجود نیست: