۱۳۹۰ فروردین ۲۷, شنبه

آیت الله سید محمد صادق روحانی از هول حلیم افتاده تو دیگ
يك استفتاء و جواب آن.............
  


  

البته وقتی بیاید سر"معامله"تخفیف کلی میدهیم

هیچ نظری موجود نیست: