۱۳۹۰ فروردین ۲۲, دوشنبه

مراسم ورود حضرت معصومه به قم بعد از دوازده قرن




From:   < >
Subject: Fw: Fw: : مراسم ورود حضرت معصومه به قم
To: " " < >
Date: Saturday, April 9, 2011, 9:20 PM

Such stupidity and ignorance .


مراسم نمادين ورود كاروان حضرت معصومه به قم با حضور پرشور مردم و ارادتمندان به اهل بيت برگزار شد









تا وقتی‌ که این نسل علف خور در ایران هست همین هست که هست

هیچ نظری موجود نیست: