۱۳۸۹ بهمن ۳, یکشنبه

تندیس ۴ متری کورش در پارک المپیک سیدنی استرالياTo: ----- Forwarded
 


 
Subject: Fw: تندیس ۴ متری کورش در پارک المپیک سیدنی استراليا-----  تندیس ۴ متری کورش در پارک المپیک سیدنی استراليا


پروردگارا، با این ننگ چگونه سر کنیم که دیگران به تاریخ چند هزار ساله ما افتخار میکنند و خود ما آنها را از کتابهایمان حذف میکنیم.   
دنیا ایران را به عنوان بنیان گذارتمدن میشناسد و رهبران ما تحت عنوان قبائل بت پرست و وحشی که بعد از اسلام متمدن و یکتاپرست شده به ما  اشاره میکنند. 
 تا  کی؟.........تا  کی؟.........تا  کی؟    ما را باید این طور خار کنند.  


 هیچ نظری موجود نیست: