۱۳۸۹ دی ۱۸, شنبه

کنفرانس مطبوعاتی: بیانیۀ شاهزاده رضا پهلوی در مورد درگذشت شاهپور علیرضا پهلویخانمها، آقایان

از حضورشما در این مراسم سپاسگزارم.
میل دارم سپاسگزاری عمیق خانوادۀ خود را از پشتیبانی و محبت فراوانی که بسیاری از ایرانیان، چه از داخل میهن عزیزمان ایران و چه از خارج از کشور و از سراسرجهان و همچنین از ملیت های مختلف ابراز داشته اند و هنوز هم ادامه دارد، بیان نمایم.
این همدردی و پشتیبانی به خانوادۀ ما نیرو می بخشد و یادآور می شود که در این دورۀ غم انگیز از دست دادن برادر عزیزم علیرضا که ما را به شدت عزادار ساخته است تنها نیستیم.
ما همچنین از پشتیبانی با مهر و محبت شهر بزرگ بوستون که در چند سال گذشته محل زندگی برادرم بود سپاسگزاریم.
افسردگی یک بیماری است که اغلب با پی آمدهایی غم انگیز همراه است، این بیماری متاسفانه نقشی فراگیر و عمومی دارد که صرف نظر از ملیت، محدودۀ جغرافیایی، سن، جنسیت و وضعیت اجتماعی و اقتصادی بر خانواده های زیادی در سراسر جهان اثر می گذارد.
خانوادۀ من هم سهم خود را در درگیر بودن با این بیماری کمرشکن برعهده داشته است. ما همچنین تشخیص می دهیم که این امر یک تراژدی منحصر به ما
نیست، بلکه ما، با میلیون ها نفر دیگر در سراسر جهان بخصوص کسانی که درمیهنمان ایران نیز از این فاجعه در رنج و عذابند سهیم و شریک هستیم.
ما امروز سوگوار هستیم، زیرا علیرضای عزیزمان به مرور تسلیم بار گران ودرد روزانۀ این بیماری سهمناک شد که ناکامی یک زندگی دیگر را به بارآورد.
علیرضا به سبب بسیاری صفات، همواره به یاد خواهد ماند که مهمتر از همۀآنها علاقۀ جدی او به تاریخ تمدن ایران است. او در این رشته یک محقق موفق بود. به همین مناسبت به دانشگاه هاروارد در بوستون آمده بود که مطالعات وتحقیقات خود را تکمیل کند و تخصص خویش را در این زمینه که در دانشگاه پرینستون و بعد در دانشگاه کلمبیا آغاز شده بود توسعه دهد.
برای عده ای از شما که پرسیده اید یادآور می شوم که برادرم آخرین درخواست های خود را بر جای نهاده است، از جمله اینکه خواسته است جسدش سوزانده شود و خاکسترش در آب های دریای خزر ریخته شود که ما به حکم وظیفه این درخواست را اجابت خواهیم کرد.
ما هنوز سرگرم تنظیم مراسم یادبود هستیم که به موقع شما و سایر دوستان در سراسر جهان در آن مشارکت خواهید داشت. در حال حاضر من از رسانه ها سپاسگزار خواهم بود که نیاز خانوادۀ مرا که مایلند در این حادثۀ غم انگیز بطور خصوصی سوگواری کنند را رعایت نمایند.
بسیار متشکرم.


هیچ نظری موجود نیست: