۱۳۸۹ بهمن ۲۸, پنجشنبه

کار امروز ما فردای فرزندانمان را تامین میکند فقط با اعتصابات

در سال 57 گ.ل شیادی بزرگ وکلاهبرداری از دیار هند را خوردیم عمسش را درماه دیدیم وموی ریشش را در لابلای تازی نامه یافتیم بیائید امروز بدون گول خوردن وچشم بستگی با عقلی سلیم بدانیم چه میخواهیم چون میدانیم که این سفاکان خونریز را نمیخواهیم بایک نگاه به چهره خام ننه ای / آخوندی جهنمی (جنتی) احمد خاتمیو.............درک میکنیم که باید دست در دست یکدیگر وتا سقوط این خون آشامان باهم باشیم وپس از پیروزی هرکس رای خود را بنوع حکومت دلخواهش درکمال آزادی به صنوق بیاندازد پس امروز فقط
اتحاد  --- احترام --- اعتماد----واعتبار .است که ما را درجهان دوباره زنده مینماید

                                                                                     

هیچ نظری موجود نیست: