۱۳۸۹ بهمن ۲۶, سه‌شنبه

روی سخنم با بازاریان . فرهنگیان ویا کارمندان ادارات نیست


حالا شاید بعضی از هموطنان نظری مغایر داشته باشند که حتما هم همینطور است  ولی بیائید کمی فقط کمی اونطرف سکه را ببینیم یکسال ونیم پیش وقتی ملت ببهانه دزدی رای به خیابانها آمدند و اون فجایع را سربازان گمنام وبی  پدر ومادر امام زمان برسر افراددستگیر شده ایرانی آوردند که قتل ندا ها وپروانه ها سهراب ها درمقابلش کوچک بود وقتی مدارک کافی به آقایان کروبی وموسوی داده شد وبر آنها معلوم گردید که بخاطر این آقایان وعقب نشینی بیموقع ایشان چه فجایعی اتفاق افتاده چه کردند عملکرد مثبت این حضرات اصلاح طلب چه بود ؟
کدام راهپیمائی را سازمان دادندبا اینکه میدانستند ایران آتش زیر خاکستر است؟ پاسخ آن هیچ است همان هیچی که حضرت امامشان بهنگام ورود بکشور اهورائی ایران دادند .
آیا باید بازهم ازین سوراخ بیشتر گزیده شویم ؟اگر دولت ا.ن وشخص رهبور یک مو از سر حضرات کم کردند من درهمین سایت از همه یاران پوزش خواسته وهرگز به بسایت باز نمیگردم.
اما نظر من چیست؟
بنظر من این آقایان اصلاح طلب عاشق قدرتند ودرتلاش برای بدست آوردن آن خاتمی وهاشمی رفسنجانی فعلا مهره های سوخته اصلاح طلبان هستندوموسوی و کروبی  بمنزله سوپاپ اطمینان رژیم.
 مبارزی که خود را پایبند اصل ولایت فقیه وپیروآن هندیزاده گوربگور میداند چه خاصیتی برای جنبش سبز دارد که باید جوانان کشور خونشان را برای وی فدا کنند.
مرکز استراتزیک رزیم سال 88 را سال انفجار نارضایتی تشخیص داده بود ودرست هم تشخیص داده بود ودیدیم که با علم کردن میر حسین وکروبی وپولهای باد آورده ایشان وبیت رهبری چطور سناریو بازی کردند که ملت خشمگین با چهارتا آتش سوزی ومرگ بر دیکتاتور دق دلیشان را خالی کردند ووقتی کار بجای باریک داشت کشیده میشد (بعد از ظهر عاشورا) اعلامیه پشت اعلامیه که ملت شعار ساختار شکن ندهند. وبرای حفظ جان مردم به خانه بازگردید - وما هم که همیشه گوسفندان خوبی بوده ایم بخانه رفتیم ودربها را هم بستیم تا فرزندان همسایگانه وهم محلی هایمان را دستگیر کنند تجاوز کنند وبا اسید بسوزانند ودرقبر های بتونی چالشان کنند بخانه رفتیم تا زهاک زمانه با قدرت بیشتری ندای ملت را ندای فتنه بخواند وقصاب بیسوادی بنام مرتضوی هرغلطی دلش میخواهد بکند .بخانه رفتیم تا شاهد دست کردن ماموران فرودگاه دوبی بداخل بدن زنان ایرانی درحضور شوهرانشان تحت عنوان جستجوی بدنی نمایند وما بیغرتانه فقط گوش باشیم وبیشرفانه نگاه کنیم که دختران ایرانی ما را سپاه پاسداران درشیخ نشین ها به پولداران حاشیه خلیج فارس بفروشند ویا باعث پذیرائی از فلان حرامزاده سوری عراقی ولبنانی نمایندوخلاصه بخانه رفتیم تا درهر هشت ساعت یک گل ایرانی را پرپر کنند وما فقط بگوئیم بیچاره پدر ومادرش!!
با این خلاصه طولانی این پرسش پیش میاید چطور شد که بعد از یکسال ونیم سکوت دوباره این حضرات اصلاح طلب یکمرتبه سر از تخم درآوردند وروز 25 بهمن را بعنوان اعتراض اعلام کردند؟
پاسخ را ساده و خلاصه میگویم
1- ملت قبلا آزمایش خود را پس داده بود که قابل کنترل است
2- برابر آمار گیری شورا امنیت ملی ومرکز استراتژیک باین نتیجه رسیدند که دوباره این آتش زیر خاکستر با سرنگونی رژیم ها تونس ویمن ومصر بلند خواهد شد واینبار دودمانشان راخواهد سوزاند خوب چه کسی بهتر از این دومهره هنوز نسوخته لذا دوباره روز 25 بهمن درست شد نه برای رای ویا برکناری دولت ا.ن بلکه برای حمایت از مردم مصر وتونس ودیدیم که مشاور میرحسن درمصاحبه ای گفته بود که هدف از تظاهرات روز 25 بهمن حمایت مردم مصر است نه سرنگونی رژیم وبا همه ایمیل ها پیشنهادات التماسهای عاشقان ایران که یا بیرون نیائید یا اگر آمدید بخانه باز نگردید دیدیم که باز مثل گوسفندان تربیت شده آمدیم شعار دادیم کتک خوردیم وکتک زدیم تعدادی هم زندانی دادیم وباز سر بزیر انداخته بع بع کنان بخانه بازگشتیم تا این چرخه بگیر وببند را دوباره یکسال ونیم ادامه دهیم ........................
اما سخن آخرم با بازاریان نزولخوار واحتکار گر نیست با معلمین سه شیفت کار وبرده شده هم نیست واتفاقا با کارمندان اخته شده دولت اسلامی هم نیست.
بلکه با کارگران کارخانجات - با رانندگان شرکت واحد واتوبوس های بین شهری وکامیون داران است باکارگران شرکت نفت وگاز کشوراست که عرقش را شما میریزید وپولش را ملایان بیحیا بجیب میزنند با کارگران شهرداری مناطق مختلف تهران است که اگر فقط یک هفته سر کارحاضر نشوید کثافت شهر تهران را خواهد گرفت باتوهستم جوشکاری که در سرماوگرما در بلند ترین ارتفاعات اتصال آسمانخراش های یاران رژیم را بهم جوش میدهی اگر یکماه سرکار نروی میدانی چه خسارتی به صاحب کار وارد کرده ای ؟
اگر دوست دارید که همچنان گذشته درسود سهام کارحانجات خود سهیم باشید ! اگر دوستداریدکه یازده ماه کار کنید وسیزده ما حقوق بگیرید !اگر آرزو دارید که فرزندانتان شیر پاک .سالم را روزانه درمدرسه بهمرا کیک وبیسک.یت بعنوان غذای نیمروز نوش جان نماید وشما فقط یک شیفت کار نمائید واز بیمه وخدمات پزشگی رایگان استفاده نمائید از همین امروز اعصاب کنید
من این مهم را از رسالت های بزرگ دانشجویان غیرت مند وشجاع کشوراهورائیمان میدانم وظیفه آنان است که این طبقه زحمت کش کشور را که شاید ماهی یکبار هم رنگ مرغ را فرزندانشان نبینند تا چه رسد به مزه آن را راهنمائی وباصبر وشکیبائی راه صحیح را که یک اعتصاب همگانی است بآنان نشان دهند
اگر بایستیم تا طبقه کارمن ومعلم بازاری اعتصابات را شروع نمایند سی سال دیگر باید صبر کنیم 
رژیم بیک تلنگری بند است وحشت سراپایش را گرفته با یک ما اعتصاب سراسری وتطاهرات فاتحه اش خوانده است.


خداوند ایران لگاهبان همه ایرانیان فرهیخته باد 


هیچ نظری موجود نیست: