۱۳۸۹ بهمن ۲۴, یکشنبه

العربیه: اگر جمعیت زیاد باشد ماموران حق برخورد ندارندیک منبع مطلع به العربیه خبرداد: اگرجمعیت تظاهرکنندگان درتهران زیاد باشد نیروهای امنیتی حق برخورد ندارند
العربیه: يك روز مانده به راهپیمایی معترضان ایرانی در حمایت از انقلاب های مردمی در تونس و مصر، یک منبع موثق که نخواست نامش فاش شود به العربیه گفت که به نیروهای سپاه و بسیج دستورداده شده درصورت زیاد بودن جمعیت تظاهرکننده با آنها برخورد نکنند و تنها تظاهرکنندگان را کنترل کنند

هیچ نظری موجود نیست: