۱۳۸۹ بهمن ۲۶, سه‌شنبه

پرچم شیروخورشید نشان

از فردا پرچم شیروخورشید نشان خود را که نشان ملیت وهمبستگی ماست باید درفضای ایران باحتزاز درآوریم پرچمی که بهیچ حزب ودسته ای تعلق ندارد ونشان ملیت ماست نه پرچم عقرب نشان ملائیسم 

                                                                                  

هیچ نظری موجود نیست: